PROGRAM 2. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ KÁVOVEJ KONFERENCIE PRILÁKAL VIAC AKO 100 ÚČASTNÍKOV II. časť

10. marca 2023

Veríme, že kávička vám už rozvoniava na stole a ste pripravení „nasať“ atmosféru záveru 2. ročníka Medzinárodnej Kávovej konferencie. Pohodlne sa usaďte, pokračujeme. 

Po úvode do zákulisia kvalitnej šálky kávy, bezpečnej prepravy, servírovania a samozrejme degustovania sa poobedňajšia časť konferencie zamerala na skutočný obraz zručností absolventov odborných škôl pre potreby gastronomických prevádzok, jasné kroky a vízie zvýšenia kvality odborného vzdelávania s tým súvisiace témy ako podnikanie, odborná spôsobilosť, ale aj predstavenie ďalších možností štúdia v rámci celoživotného vzdelávania. Záver konferencie sa niesol v téme kávovej kultúry a podnikania vo Veľkej Británii či riešenia problematiky, ktorá sa týka nás všetkých, ako si zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť a ochranu nášho nielen virtuálneho súkromia. 

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dostanete hlbšie do druhej polovice dňa plného kvalitnej kávy, zaujímavostí, vedomostí či zručností, ktoré si užilo viac ako 100 účastníkov 2. ročníka Medzinárodnej Kávovej konferencie, ktorá rozvoňala Trnavu  17. februára 2023. 

TRETIA ČASŤ KONFERENCIE

Potreba konkrétnych zručností pre trh práce v oblasti gastronómie

Reálny stav ponuky a dopytu pracovných pozícii v gastronomickom sektore i súčasný stav odborného vzdelávania na stredných odborných školách a hotelových akadémia na Slovensku bol predstavený v prvej polovici konferencie. Ako vnímajú gastronómiu a vzdelávanie sa o nej samotné školy a ich a pedagógovia nám je už známe, vďaka panelovej diskusii a  I. časti blogu o programe. To, ako vnímajú súčasne získavanie odborných zručností na spomenutých školách samotní majitelia a zástupcovia gastronomických prevádzok je časť, ktorá prichádza práve teraz.

Popoludňajší program začal práve panelovou diskusiou gastronomických prevádzok, ktorej cieľom bolo predstaviť najmä skúsenosti z praxe. Ako pracujú konkrétne prevádzky so študentami odborných škôl, ako vnímajú ich zručností a vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia či to aké zručnosti stagnujú, respektíve sú potrebné pre výkon práce v ich podnikoch a samozrejme akým smerom by sa malo uberať práve zosúladenie teórie s praxou. 

Do panelovej diskusie zasadli Michal Štefanovičpražiareň kávy a zároveň sieť gastronomických prevádzok BARZZUZ a KAFEHAUS, Šimon Janíkpražiareň kávy a zároveň dodávateľ kávy aj do gastronomických prevádzok GORIFFEE ROASTERY, Dalibor Pecho,  spoločnosť poskytujúca služby v oblasti prevádzky nápojových a snackových automatov, predajcovia kávy a servisné stredisko so showroomom profesionálnych kávovar DAVITAL, Adam Tančin,  pražiareň kávy a zároveň dodávateľ kávy aj do gastronomických prevádzok CIPPOLA CAFFÉ, Oldřich Holiš, rodinná pražiareň kávy Coffee VERONIA. 

Spoločnou diskusiou prišli k záveru, že pre zvýšenie záujmu študentov o gastronomické odbory je potrebné zvýšiť ich kvalifikáciu a ponúknuť im lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Viac praktických zručností počas školy v kvalitných prevádzkach a na rôznych pozíciách, ale aj viac motivácie zo strany pedagógov a ukazovania svetlejších stránok gastronómie či v neposlednom rade prednášky, workshopy a kurzy s ľuďmi z praxe by mali byť samozrejmosťou. Pri výbere pracovného miesta je pre študentov najdôležitejšie dobrá atmosféra a kolektív, nasledujú dobré platové podmienky s dostupnou lokalitou a moderným pracovným prostredím. Nezaostáva ani možnosť kariérneho rastu či flexibilný pracovný čas a uznanie okolia. Zo strany prevádzok, potrebujú najmä človeka s ochotou učiť sa nové veci a hlavne pracovať. 

Po odbornej diskusii vznikol priestor pre nové aktivity v odbornom i duálnom vzdelávaní ako aj prestavenie nových projektov, ktorých cieľom je zatraktívniť povolania v gastronomickom sektore. O talentcentrách  rozmiestnených po celom Slovensku, získavania spätnej väzby priamo od študentov či edukácii už na úrovni materských škôl prišiel porozprávať riaditeľ Štátneho Inštitútu odborného vzdelávania, Ing. Branislav Hadár, ktorý okrem nových informácii potvrdil viaceré fakty a mýty, ktoré sú spojené s uplatnením sa študentov odborných škôl v praxi.

Po skončení školy, sa niektorí absolventi rozhodnú pokračovať v štúdiu, iní zasa vezmú budúcnosť do vlastných rúk a začnú podnikať. „Každý kto vstupuje do podnikania, má záujem najmä o rýchle a jednoduché vybavenie“, týmito slovami začínal svoju prednášku riaditeľ odboru živnostenského podnikania, sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, Ing. Ján Dutko, ktorý vniesol svetlo do celkového sveta podnikania, práv a povinností podnikateľa, založenia si živnosti či potrebe absolvovania skúšok odbornej spôsobilosti a získania potrebnej kvalifikácie  v prípade otvorenia vlastného gastronomického podniku.

Po uvoľnení sa pri šálkach chutných káv dovezených priamo od farmárov z celého sveta či čaju z kávovníkových čerešní, cascary sa účastníci konferencie mohli osviežiť prípravou kávy na studeno, Cold Brew. Osviežení a „nadupaní informáciami vstúpila viac ako polovica účastníkov konferencia  do poslednej časti 2. ročníka Medzinárodnej Kávovej konferencie. 

ŠTVRTÁ ČASŤ KONFERENCIE

Po poslednom coffee breaku zvykne na konferencii sedieť ako sa hovorí „päť a pol človeka“, na tej Kávovej však zostala do konca viac ako polovica. Každá z tém našich speakrov bola prínosom bez rozdielu postavenia či veku účastníkov a ako sa hovorí „ každý si počas konferencie našiel to svoje“. Spoločne ukončime 2.ročník Medzinárodnej Kávovej konferencie poslednými témami prostredníctvom medzinárodne uznávaných odborníkov. 

To, že je kávová konferencia medzinárodná, potvrdil aj ďalší zahraničný hosť, Carlos Machado z Veľkej Británie. Carlos sa počas svojej prednášky venoval nielen kávovej kultúre a vzdelávaniu vo Veľkej Británii, ale analyzoval aj kultúru pitia kávy na Slovensku. Jeho zisteniami a analýzami ako dlhoročného podnikateľa s kávou za hranicami nášho štátu vypláva, že viac ako 33% slovákov navštevuje kaviarne a priemerná spotreba kávy na jedného slováka je 4,29kg. Jeho téma však zhŕňala viac ako len analýzu trhu s kávou. Poukázal najmä na kvalitu produktu, ktorý závisí nielen od kvality zrna, ale i personálu, technológie či kvality osobnosti daného baristu (radosti z povolania). Záverom zdôraznil, že na celom svete je od kávy závislých viac ako 125 miliónov ľudí, avšak iným spôsobom ako my. Pestovanie a predaj kvalitných kávovníkových zŕn skvalitňuje celkovú životnú úroveň nielen pestovateľov ale aj ich zamestnancov. 

Možnosti postgraduálneho manažérskeho štúdia v rámci celoživotného vzdelávania a teda aj dôvody prečo pokračovať v neustálom vzdelávaní sa a získavaní potrebných zručností a kvalifikácie predstavil zakladateľ a riaditeľ vzdelávacej inštitúcie EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION v Prahe a na Slovensku, Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA., LL.M. Okrem možnosti štúdia boli priblížené konkrétne odbory a ich uplatnenie sa na trhu práce.Samozrejmosťou boli aj odbory vhodné pre absolventov gastronomických škôl, ktorý vďaka nadstavbovému štúdiu môžu nielen že viesť, ale i založiť vlastnú sieť podnikov. 

Účastníkov konferencie doslova „postavil zo stoličiek“ predposledný speaker, riaditeľ odboru vzdelávania a podpory medzinárodnej spolupráce, Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, z Národného bezpečnostného úradu Mgr. Matej Šalmík. Svojou interaktívnou rozcvičkou zameranou na riešenie krízových situácii jednoduchými otázkami a odpoveďami vyvolal záujem u každého z účastníkov konferencie zapojiť sa do diskusie a pracovať na ochrane svojich údajov. Okrem praktických cvičení bola prednáška zameraná na to čo sa týka každého z nás. Skutočný obraz našich aktivít v online priestore, rizika a nástrahy, ale i to ako sa brániť či naučiť sa vážiť si samých seba a vlastné súkromie.

Sladkou bodkou kávového podujatia bolo predstavenie nového projektu a všetkým známych francúzskych sirupov ROUTIN, prostredníctvom zástupcu spoločnosti ATHEA, Petra Šišku. Okrem samotnej histórie výroby týchto lahodných sirupov sa účastníci konferencie mohli tešiť aj na sladké zakončenie prostredníctvom degustácii či noviniek zo sveta miešania daných sirupov napríklad aj s kávovými drinkami, ktoré sú súčasťou súťaže mladých baristov SLOVAK BARISTA CUP junior. 

Práve záver konferencie patril k ohláseniu veľkého prekvapenia najmä pre účastníkov juniorskej súťaže, hlavnej výhry, ktorá priniesla okrem fakultatívneho zájazdu do Brazílie aj zájazd do Francúzka priamo do oázy výroby tohto sladkého pokušenia. Už teraz sa tešíme na nové recepty našich súťažiacich, ktorý okrem kávy a vlastnej fantázie namiešajú drinky s pridaním niektorého z francúzskych sirupov ROUTIN.

Poďakovanie patrí všetkým hosťom, prednášajúcim a partnerom 2. ročníka Medzinárodnej Kávovej konferencie. Už teraz sa tešíme na jej tretí ročník, začiatkom roka 2024. 

Recent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: