PROGRAM 2. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ KÁVOVEJ KONFERENCIE PRILÁKAL VIAC AKO 100 ÚČASTNÍKOV I. časť

7. marca 2023

Cieľ konferencie a dôvod jej organizácie bol predstavený už v úvode prvého blogu o 2. ročníku Kávovej konferencie. Nastal čas predstaviť vám aj jeho pokračovanie, ktoré je zamerané na konkrétne rozdelenie samotného programu konferencie. 

Medzinárodný Kávový Inštitút za pomoci svojich partnerov a priateľov zorganizoval po nechcenej pandemickej prestávke 2. ročník Medzinárodnej Kávovej konferencie, ktorej program bol „nabitý“ odborníkmi zo Slovenska i zahraničia, zameraných nielen na samotnú kávu, jej pestovanie či spracovanie a prípravu, ale i potrebu vzdelávania sa v jednotlivých odboroch, a to najmä za účelom skvalitnenia služieb a celkovej gastronómie na Slovensku. 

Prostredníctvom nasledujúcich riadkov sa dostanete hlbšie do dňa plného kvalitnej kávy, zaujímavostí, vedomostí či zručností, ktoré si užilo viac ako 100 účastníkov 2. ročníka Medzinárodnej Kávovej konferencie, ktorá rozvoňala Trnavu  17. februára 2023. 

PRVÁ ČASŤ KONFERENCIE

Zákulisie kvalitnej šálky kávy a jej vplyv na ľudský organizmus

Začiatok konferencie patril čestnému hosťovi z Brazílie, Edgardovi Bressanimu. Jeho téma preniesla účastníkov konferencie priamo na kávovníkové plantáže do Brazílie, kde okrem histórie pestovania kávy v najväčších pestovateľských regiónoch spoznali ideálne podmienky pri pestovaní kávy, rôzne spôsoby zberov či spracovania, a v neposlednom rade skladovania. Téma priniesla aktuálne problémy farmárov s enviromentálnym, sociálnym či ekonomickým zameraním aj s víziou ich riešenia. Spoločne sa rozdiskutovali dôvody neustále narastajúcej ceny kávy, ale i budúcnosť pestovania vysoko kvalitných druhov i odrôd kávy v nových pestovateľský regiónoch najmä so zameraním na ich rezistentnosť. 

Po úvode do pestovateľského zákulisia kvalitnej šálky kávy sa pokračovalo ďalej jej bezpečnou prepravou, servírovaním a samozrejme degustovaním. Každého správneho nadšenca kávy určite už napadla otázka koľko kávy je pre naše telo prospešné, aký vplyv na náš organizmus jej pravidelná konzumácia či to akým chorobám je možné jej konzumáciu predchádzaťOdpovede našli účastníci konferencie počas prednášky odbornej asistentky ústavu potravinárstva na fakulte biotechnológie  a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Eve Ivanišovej, PhD. 

Cesta kávy sa ani zďaleka nekončí po uskladnení kávovníkových zŕn do vriec. Dôležitou súčasťou udržania kvality je bezpečná a rýchla preprava. Preprava priamo od farmárov bez medzičlánku je oveľa náročnejšia avšak nie nemožná práve vďaka spoľahlivým partnerom s dvadsať ročnou tradíciou spoločnosti TECTA Logistic. Výkonná riaditeľka a zakladateľka spoločnosti Eva Žureková a marketingová riaditeľka Kamila Sodomova priblížili cestu kávovníkových zŕn z Brazílie až do rodinnej pražiarne kávy na Slovensku. Spôsoby prepravy, potrebné dokumenty, ale i štatistiky prejdených kilometrov a vynaložených opatrení pre bezpečné doručenie kávovníkových zŕn bol len zlomok informácii, ktoré si vypočuli účastníci v prvej časti 2. ročníka Medzinárodnej Kávovej konferencie. 

Záver úvodu patril vyhľadávanej téme viacerých kávičkárov, ako ovplyvňuje chuť kávy správny výber inventáru. To, že káva ma množstvo chutí a aróm už vieme. To, že jej kvalitu ovplyvňuje viacero faktorov nám je taktiež známe, avšak to, že rozdielnosť chutí vnímame aj vďaka farbe nášho servisu vedel asi len málokto. O význame tvarov, materiálu a farieb inventáru nám porozprával zástupca chorvátskej spoločnosti INKERPOR, Darko Benovič, ktorý sa okrem problematike samotných šálok venoval aj forme odborného vzdelávaniu v Chorvátku a ich víziám pre budúce generácie.

DRUHÁ ČASŤ KONFRENCIE

Súčasný stav dopytu a ponuky v gastronomickom odvetví

Po coffee breaku, ktorý bol nielen plný chutnej kávy priamo od profesionálnych baristov, ale aj ochutnávok, interaktívnych workshopov a diskusii sa opäť naplnila konferenčná sála s prednáškami, ktoré účastníkov doslova „hodili“ do reality ponuky a dopytu pracovných pozícii v gastro sektore i do stavu súčasného odborného vzdelávania na stredných odborných školách a hotelových akadémia na Slovensku.

Počet pracovných ponúk počas jedného týždňa presiahol počet 8000. Hoci reakcia na pracovné ponuky sa v čase pandémie (2020) pohybovala na úrovni 43% dnes to nie je ani 20% čo značí, že ponuka práce výrazne prevyšuje dopyt. Ako to však vyzerá priamo v gastro sektore s najžiadanejšími pracovnými pozíciami, ich platovým ohodnotením, benefitmi či požiadavkami zamestnávateľov priblížil marketingový manažér a zástupca portálu Profesia.sk, Martin Menšík. 

Po predstavení reality čísiel a štatistík sme sa ponorili do reality odborného vzdelávania v praxi  a jeho ďalšom smerovaní v najbližšom období. Predseda správnej rady asociácie duálneho vzdelávania Andrej Hutta, zapojil do prednášky nielen vízie ako by to malo byť, ale najmä praktické príklady, ako to funguje napríklad v automobilovom priemysle. Zabehnuté duálne vzdelávanie, výchova si vlastných zamestnancov priamo pre konkrétne potreby daného podniku je systém,  vďaka ktorému podľa jeho slov, môžeme prilákať aj pre gastronomické školy viac mladých talentov so skutočným záujmom o gastronomické odbory. 

Aktuálny stav odborného vzdelávania prostredníctvom predstaviteľov stredných odborných škôl a hotelových akadémii ukončil druhú časť konferencie. Panelová diskusia zástupcov vybraných škôl zastupujúcich viaceré regióny po celom Slovensku bola zameraná na vyjadrenie ich názoru a prístupu k odbornému vzdelávaniu a spôsobe zabezpečenia odborného výcviku konkrétnou školou. Panelovou diskusiou sme poukázali na záujem študentov o odborné zručnosti, ich hlavný dôvod štúdia gastronomických odborov i to čo ich odrádza pokračovať v danej profesii. Všetci sa zhodli na tom, ž hlavný dôvod podceňovania gastronómie na Slovensku je skreslený obraz verejnosti. 

Vo všeobecnosti vidia pedagógovia problém v „gastre“ najmä vo finančnom ohodnotení zamestnancov, ale aj v slabej prezentácii gastro odborov v rámci Slovenska. V slovenských prevádzkach chýba zosúladenie jednotlivých zručností s potrebami trhu a požiadavkami hostí. K dosiahnutiu skutočného gastronomického zážitku v našich prevádzkach často braní stres a fyzická náročnosť daného povolania v spojení s nedostatočnou odbornosťou samotných majiteľov a ich zamestnancov. 

Svoje názory vyjadrili riaditeľka SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre, Mgr.Alena Panisová, riaditeľ SOŠ gastronómie a hotelových služieb V Bratislave, PaedDr.Jozef Horák, zástupca pre praktické vyučovanie Súkromnej Spojenej školy EDUCO v Námestove a pedagóg odborného výcviku SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v Prešove, Šimon Petrík. 

A sme v polovici diania konferencie, priestor nielen na oddych pre účastníkov konferencie, ale aj čitateľov tohto blogu.Interaktívne workshopy zamerané na slepý test chutí, meranie silu tlaku tampovania, domácu prípravu kávy ako aj kreslenie mliečnou penou do espressa boli zaujímavým sprievodným programom konferencie počas celého dňa, ktoré však najväčší „nátresk“ zažili práve počas prestávok. Tak šup pre svoju obľúbenú šálku kávy pre načerpanie energie, pretože jednotlivé témy a speakrov poobedňajšej časti konferencie si priblížime už čoskoro v pokračovaní blogu. 

A NAČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?

Poobedňajšia časť konferencie bola zameraná na skutočný obraz zručností absolventov odborných škôl pre potreby gastronomických prevádzok, jasné kroky a vízie zvýšenia kvality odborného vzdelávania s tým súvisiace témy ako podnikanie, odborná spôsobilosť, ale aj predstavenie ďalších možností štúdia v rámci celoživotného vzdelávania. Záver konferencie sa niesol v téme kávovej kultúry a podnikania vo Veľkej Británii či riešenia problematiky, ktorá sa týka nás všetkých, ako si zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť a ochranu nášho nielen virtuálneho súkromia. 

www.kavovyinstitut.sk

Recent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: