Študentská rada

Študentská rada je poradným orgánom združenia. Členom študentskej rady sa môže stať len člen združenia, ktorý je žiak základnej alebo strednej školy, alebo študent vysokej školy do dovŕšenia 26 rokov.

Do pôsobnosti Študentskej rady patrí predkladanie návrhov zameraných na chod združenia a napĺňanie cieľov združenia.

Na čele študentskej rady je Prezident Študentskej rady, ktorý je volený na jednoročné funkčné obdobie.

JOHNY FUKSA
Prezident študentskej rady

Študent Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

 

Aktuálny počet členov Študentskej rady Medzinárodného kávového inštitútu:

42

členov ŠR MKI