Tlačová správa II.

15. októbra 2020

Vážení kompetentní,

Po predstavení nových opatrení k druhej vlne pandémie COVID – 19 považujeme za potrebné predložiť naše stanovisko ako MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU, ktorého v záujme je stáť za všetkými ľuďmi z gastronomického priemyslu.  

Situácia, v ktorej sa dnes nachádzame, a to opätovné obmedzenie prevádzok je DEFINITÍVNE LIKVIDAČNÉ najmä pre menšie, stredné a rodinné podniky. Prevádzky si už nemôžu dovoliť opätovne ohroziť svoje rodiny investovaním vlastných zdrojov. Tržby získané počas letných mesiacov použili najmä na vykrytie časti strát z prvej vlny a dorovnanie rodinných rozpočtov pre zabezpečenie plnohodnotného života sebe i svojím zamestnancom, nakoľko ,,pomoc“ počas prvej vlny bola nedostačujúca, chaotická, byrokratická vo všetkých smeroch. 

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT ďalej navrhuje ako najúčinnejšie a najrýchlejšie opatrenie predĺženie termínu pre odklad zaplatenia dane za rok 2019 z 31.10.2020 na dobu neurčitú v roku 2021 a odpustenie všetkých odvodov v plnom rozsahu za mesiace počas mimoriadnej situácie. Ďalší účinný krok pre efektívnu pomoc prevádzkam je okamžité preplatenie nájmov v rozsahu minimálne 50%, a to na základe čestného prehlásenia samotnej prevádzky bez zbytočných byrokratických postupov.  

Rešpektujeme protipandemické opatrenia Slovenskej republiky a plne sa stotožňujeme s ich cieľom, ochrany zdravia ľudí,  avšak máme zato, že nebolo preukázané, že najväčšími ohniskami nákazy či prenosu vírusu COVID – 19 boli práve spomenuté gastronomické prevádzky. Všetky prevádzky poctivo dodržiavali nariadené hygienické opatrenia ako dezinfekcia rúk pred vstupom, nosenie rúšok personálu, ako aj zákazníkov, dodržiavanie odstupov, uprednostnenie platby platobnou kartou a iné. Dodržiavanie týchto opatrení taktiež rapídne zvýšili celkové náklady samotnej prevádzky. 

Nemáme vedomosť, že by v gastronomických zariadeniach došlo k hrubému porušeniu hygienických opatrení, čím bolo zamedzené šírenie vírusu COVID – 19, a preto vyjadrujeme NESÚHLAS s obmedzením všetkých prevádzok gastronomického odvetvia. Uzavretím prevádzok sa nerieši situácia pribúdajúcich prípadov pozitívne testovaných na COVID  – 19, nakoľko podľa posledných informácií je najväčším centrom nákazy rodinné prostredie. Precízne a opätovné pretestovanie rodinných príslušníkov v prípade pozitívne testovaného člena rodiny je účinnejším opatrením proti šíreniu vírusu COVID – 19 ako celkové uzatvorenie prevádzok, ktoré sa doteraz preukázali naozaj zodpovedným prístupom.

Už pri prvej vlne sa MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT hĺbkovo zaujímal o dopad opatrení na pražiarne, gastronomické prevádzky, ale aj baristov či ostatných zamestnancov daného odvetvia. Z dlhodobého hľadiska nebolo podnikanie v gastronómii jednoduché a mnohé gastronomické zariadenia nedokázali tvoriť finančné rezervy, najmä z dôvodu vysokého daňového či odvodového zaťaženia. 

Po skončení prvej vlny opatrení a ich postupnom uvoľňovaní sa mnohé prevádzky začali stavať opäť na nohy, najmä vďaka ich vlastným finančným zdrojom, čo rapídne ohrozilo nielen existenciu ich prevádzky, ale celých rodín. ,,Zadotovanie“ svojej prevádzky z rodinných rozpočtov im pomohlo prekonať prvú krízu v nádeji, že pomoc od štátu príde rýchlo, a rodinné rozpočty sa vrátia do pôvodných čísiel. Pomoc od štátu však prichádzala veľmi pomaly, až v niektorých prípadoch vôbec a tak sa museli viaceré prevádzky spoliehať na verných zákazníkov, ktorí aj napriek prísnym hygienickým opatreniam neváhali podporiť ,,svoj“ podnik pravidelnou návštevou. 

 Povolením činnosti gastronomických prevádzok minimálne v režime tak ako doteraz a s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení a samozrejme rýchlou, naozaj rýchlou finančnou pomocou od štátu je možné zachrániť posledné , odvážne prevádzky, ich zamestnancov a samozrejme viaceré rodiny. Ak štát dnes nepomôže podnikateľom, bude nútený riešiť množstvo ekonomických výpadkov, ale i kritickú situáciu na úradoch práce. V mene všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti gastronómie na Slovensku vám ĎAKUJEM.

V Seredi dňa 12.10.2020

Oldřich Holiš
prezident
Medzinárodného kávového inštitútuRecent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: