ŠTÁTNA ,,POMOC“ V PRAXI

16. októbra 2020

Opatrenia sa sprísňujú, zákazníkov ubúda, pomoc prichádza pomaly.

Z každej strany počúvame, vidíme a čítame vyvíjajúcu sa situáciu s pandémiou COVID – 19. Či už sú informácie pravdivé a overené, alebo sa nás snaží len niekto ,,zmanipulovať“, jedno je isté. Dopady všetkých opatrení od začiatku pandémie ,,ničia“ najmä malé, stredné a rodinné podniky, na ktoré sú naviazané životy viacerých ľudí.

Gastronomické prevádzky, kaviarne, bary, pohostinstvá, predajne s kávou,  baristi, pražiarne kávy, školiace centrá a ostatní zamestnanci aj z tohto odvetvia to v uplynulých rokoch nemali s podnikaním na Slovensku jednoduché a táto skutočnosť príchodom pandémie COVID-19 sa nezmení ani v nasledujúcom období. Situácia, ktorej v súčasnosti čelíme je pre viacerých z nich likvidačná. 

Po skončení prvej vlny opatrení a ich postupnom uvoľňovaní sa mnohé prevádzky začali stavať opäť na nohy, najmä vďaka ich vlastným finančným zdrojom, čo rapídne ohrozilo existenciu celých rodín. ,,Zadotovanie“ svojej prevádzky z rodinných rozpočtov im pomohlo prekonať prvú krízu v nádeji, že pomoc od štátu príde rýchlo, a rodinné rozpočty sa vrátia do pôvodných čísiel. Pomoc od štátu však prichádzala veľmi pomaly, až v niektorých prípadoch vôbec a tak sa museli viaceré prevádzky spoliehať na verných zákazníkov, ktorí aj napriek prísnym hygienickým opatreniam neváhali podporiť ,,svoj“ podnik.

Prevádzky si už nemôžu dovoliť opätovne ohroziť svoje rodiny investovaním vlastných zdrojov. Tržby získané počas letných mesiacov použili najmä na vykrytie časti strát z prvej vlny a dorovnanie rodinných rozpočtov pre zabezpečenie plnohodnotného života sebe i svojím zamestnancom, nakoľko ,,pomoc“ počas prvej vlny bola nedostačujúca, chaotická a byrokratická vo všetkých smeroch. Prevádzkam vznikli okrem bežných nákladov (nájom, energie, odvody, mzdy..) aj náklady spojené so zabezpečením dodržiavania hygienických opatrení. Opatrenia sa sprísňujú, zákazníkov ubúda, pomoc od štátu prichádza pomaly a zaplatenie dane za rok 2019 sa blíži. Koniec októbra sa tak stane pre viaceré prevádzky ,,klincom do rakvy“.

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT, ktorý je zároveň aj členom Slovenskej živnostenskej komory vydal viaceré stanoviská a tlačové správy, ktoré boli rozposlané médiám ako aj kompetentným úradom. Hoci ,,kričíme“ to čo ostatní, snažíme sa o to intenzívnejšie byť ,,otravnou muchou“ našej vlády. Veríme, že to spoločne ustojíme, a hoci niektoré prevádzky boli nútené úplne zatvoriť, ich návrat bude o to honosnejší. Hovorí sa že, ,,všetko zlé, je na niečo dobré“ a v tomto prípade to platí dvojnásobne. Pokiaľ sa udržíme v zdraví máme šancu na nový začiatok nášho podnikania možno na lepšom mieste, s úspešnejšou víziou a novými aj staronovými zákazníkmi. 

Problémy máme dnes všetci, je len na nás ako sa k nim postavíme. Po každej búrke vyjde Slnko, a hoci našim Slnkom nie je zatiaľ štát, sú tu ľudia, zákazníci, ktorí vás podržia. Vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky k záchrane našej gastronómie, cestovného ruchu a všetkého, čo im doteraz robilo radosť a spríjemňovalo deň. Je dôležité v súčasnej situácii podržať podnik, prevádzku, osoby, ktoré naplnili naše ,,brušká“, dodali nám fyzickú či psychickú energiu a nevzdali to, aj keď sme zostali doma. Podporme našich výrobcov najmä s lokálnym charakterom a zabezpečme im ,,život“ aj po tejto ,,koronabúrke“. 

Akú sa na tom niektoré prevádzky si môžete prečítať v ich vyjadreniach.


Ing. Igor Nikolaenko, Musetti Slovakia s.r.o.


Požiadali ste o niektorý z príspevkov od štátu? Ak nie tak prečo?

Áno, podpora COVID na zamestnanca pri poklesu tržieb. Dostali sme za 3 mesiace.

Ako dlho vám trvalo doručenie vyžiadaného finančného balíka od štátu?

Prvá podpora cca po dvoch mesiacoch od podania žiadosti.

Ako vnímate súčasne obmedzenie prevádzok? Je to pre vás
likvidačné?

Náhle nás už po druhýkrát dostali do veľmi ťažkej situácie. Navyše zrovna končí obdobie odkladu splátok bankových úverov. Verím, že táto situácia nie je likvidačná, záleží však od dĺžky trvania obmedzení a reakcie zákazníkov.

Koľko finančných prostriedkov mesačne by vám pomohlo na
udržanie Vašej prevádzky?

20 tisíc mesačne.


Nikoleta Krasulová, Caffe Milani Slovakia


O príspevok sme nežiadali, pretože sme trafili práve všetky obmedzenia – od 10.3.2020 sme prijali nového zamestnanca, na toho sme nárok na príspevok nemali, keďže k 01.03.2020 nebol u nás zamestnaný. Ďalšia kolegyňa na OČR, ale to je logické, že tam na príspevok nárok nebol. Tieto dôvody boli skôr subjektívne, ale nasledovné sa podľa mňa týkajú väčšiny distribútorov / predajcov kávy / pražiarov kávy.
My, ako distribútor kávy, sme zo zákona zatvorenú prevádzku nemali, kávu sme dodávať mohli, aj keď v podstate nebolo komu, pretože 95% našich odberateľov sú reštaurácie, kaviarne, hotely. Na takto zamerané spoločnosti sa s opatreniami vôbec nemyslelo. Podnikáme vo vlastných priestoroch, ale máme nemalé náklady na lízing vozidiel, ktorými zabezpečujeme rozvoz tovaru, na tieto náklady nikto nemyslel. Čiže pre nás nulová štátna pomoc. Splátky úverov – požiadať o odklad splátok nie je riešením, keďže sa len navyšujú úroky z nesplatenej istiny, efekt by sme pocítili v budúcnosti vo forme zvýšených splátok. Štátna „pomoc“ vo forme úverov so štátnou garanciou nevidím ako skutočnú pomoc, pretože núti firmy ešte viac sa zadĺžiť. Úrok, aj keď s nízkou sadzbou, zasa len zvyšuje náklady do budúcnosti. Toto nie je žiadna podpora podnikania. Súčasné obmedzenie prevádzok môže byť pre nás likvidačné v závislosti od dĺžky trvania. Pokiaľ by to malo trvať do ukončenia núdzového stavu, toľko prežijeme, ale dlhodobejší ,,lockdown“ by bol zrejme likvidačný. Za predpokladu nulových tržieb potrebujeme na pokrytie len fixných nákladov spoločnosti cca 4000,- EUR / mes. Na záver by som sa chcela poďakovať za Vašu snahu o zlepšenie podmienok pre subjekty v našom segmente. Veľmi si to vážime. 


Ing. Alica Némethová, Eaglewings s.r.o. (Royal Gastro)


Áno, požiadali sme o príspevky, nakoľko štát zavrel prevádzky všetkých našich zákazníkov od 13. 3. 2020 – 20.5. 2020  a my sme zostali úplne odstavený , tak ako  naši zákazníci. Požiadali sme o príspevok na mzdy a nájomné. Príspevok na mzdy sme dostali okamžite a nájomné sa naťahuje. Dodnes sme nedostali ani euro. Dokonca naše prevádzky (som franchizant Yves Rocher Banská Bystrica a Prievidza) v nákupných centrách na nájomné ani euro zatiaľ aj keď sme požiadali cez právnikov a marketingové poplatky a spoločné prevádzkové náklady sme museli zaplatiť v plnej výške aj keď bolo zavreté vyše 2 mesiace z dôvodu prekážok na strane štátu. Táto situácia je pre nás likvidačná, na prvú vlnu Covid sme si museli zobrať úver a dúfali sme, že ho už začneme splácať. Teraz odstavia od 15.10. znovu všetkých našich zákazníkov – kaviarne a reštaurácie. Je to naozaj likvidačné. Zacykľujeme sa do kruhu dlhov, ktoré sa opatreniami zväčšujú a nevieme či to ustojíme.  Takto skončia aj naši dodávatelia výrobcovia tort : curkrari.sk , Olajoš Hlohovec, Dolce manufactory, DumanD, … Naše mesačné náklady sú 18 000€. Toľko nás stojí zatvorenie našich zákazníkov, nakoľko sme na nich priamo naviazaný.


Photo by Sergi Brylev on Unsplash

Recent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: