MLADÁ BARISTICKÁ SCÉNA SA OPÄŤ STRETLA NA JEDNOM MIESTE „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2022 rozvoňal Nivy centrum v Bratislave

11. októbra 2022

Po viac ako roku nechcenej prestávky sa podarilo opäť vytvoriť priestor pre spájanie mladých baristických talentov. Súťaž študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii zo Slovenska, „SLOVAK BARISTA CUP“ junior odštartovala prvé kolo siedmeho ročníka počas výstavy Danubius Gastro Incheba Expo Bratislava a ani druhé kolo nič nezastavilo.

Tento krát sa budúcnosť kávovej kultúry Slovenska stretla v obchodnom centre Nivy v Bratislave. 7. október sa stal dňom opätovných stretnutí študentov, pedagógov i komisárov. Svoje sily si prišlo zmerať 18 študentov z 10 škôl z celého Slovenska. Úprimný záujem študentov, chuť pracovať či túžba vydať zo seba maximum bolo a je dôkazom, že kávová kultúra na Slovensku stavia na zdravých základoch.

Aj siedmy ročník súťaže má plne v rukách Medzinárodný Kávový Inštitút za podpory Štátneho Inštitútu odborného vzdelávania a Slovenskej živnostenskej komory, ktorá prevzala záštitu nad organizáciu jednotlivých kôl na celoštátnej úrovni, vďaka čomu „SLOVAK BARISTA CUP“ junior získal oveľa širší rozmer, ktorý pomôže najmä študentom, ale i samotným vzdelávacím inštitúciám. Odborným garantom súťaže naďalej zostáva akreditované školiace stredisko Academy of Coffee.

Do komisie zasadli uznávaní odborníci zo slovenskej i českej kávovej scény, certifikovaní lektori Českej barmanskej asociácie a Medzinárodného Kávového Inštitútu, degustátori viacerých medzinárodných súťaží, ľudia s bohatými skúsenosťami s vedením úspešných podnikov v oblasti gastronómie Lucia Partlová, Jiří Beníček, Jozef Augustín, Michal Štefanovič , Roman Pospíchal, Jiří Novák, Oldřich Holiš ml. a Ján Fuksa. Na plynulosť a správnosť celej súťaže dohliadali zakladatelia a členovia predstavenstva Medzinárodného Kávového Inštitútu , Oldřich Holiš , Martina Holišová, Nikoleta Šalmíková a Andrea Lopatka.

Hlavný program prebiehal na pomyselnom pódiu, kde sa všetci súťažiaci predviedli v príprave dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, ktorého povinnou ingredienciou je káva. Všetky nápoje je potrebné pripraviť v časovom limite desať minút a za prísnych technických a hygienických postupov. Precízna a rýchla práca baristu za kávovarom, jeho komunikatívnosť a zdravé sebavedomie i kreativita servisu a symbióza chutí všetkých ingrediencii voľného nápoja je základom pre získanie špeciálnych cien ako ,,najlepšia technika“ a ,,najlepší voľný nápoj“. Najlepšiu techniku a zároveň aj najlepší voľný nápoj sa podarilo v tomto kole predviesť Patrikovi Haviarovi, Hotelová akadémie Žilina.

Jednou z hlavných súťažných disciplín, na ktorú je kladený obzvlášť dôraz je disciplína ,,nastavenie mlynčeka“. Počas časového limitu desať minút a dvesto päťdesiat gramov kávovníkových zŕn musí súťažiaci pripraviť dokonalé espresso podľa predpísaných parametrov. Správna hrúbka mletia, dodržanie objemu a času extrakcie či celková hygiena sú základnými hodnotiacimi bodmi pre špeciálnu cenu „najlepšia technika mlynčeka“, ktorú získala Kristína Kelešiová, SOŠ obchodu a služieb Trenčín.

A KTO TEDA OVLÁDOL DRUHÉ KOLO 7. ROČNÍKA SÚŤAŽE ,SLOVAK BARISTA CUP“ JUNIOR 2022?

Kategória starších študentov:

1. miesto: Patrícia Macháčová, Hotelová akadémia Žilina

2. miesto: Terézia Hudáková, SSOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť Prešov

3. miesto: Samuel Jablonský, SSŠ EDUCO Námestovo

Kategória mladších študentov (študentov 1. ročníkov)

1. miesto: Dominika Birošíková, SOŠ Horný Smokovec

Obrovskou motiváciou zúčastňovať súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior nie je len získavanie bodov za hlavnou výhrou, ktorou je aj naďalej fakultatívny pobyt na kávovníkových plantážach v Brazílii, no najmä opätovné stretnutie sa s priateľmi a získavanie nových skúseností a zručností od starších študentov, ale i pedagógov a samotných komisárov. Sme veľmi radi, že vďaka štedrým partnerom, ktorých neustále pribúda máme možnosť pokračovať v oceňovaní a šírení kávovej osvety aj naďalej.

O tú správnu motiváciu súčasnej mladej generácie baristov sa postarali tí najkompetentnejší, čestní hostia súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2022, ktorí okrem odovzdania cien od našich partnerov prehovorili smerom k súťažiacim s poďakovaním za ich úsilie ako aj motiváciou o ďalšie rozvíjanie ich schopností. Ďakujeme za Vaše slová a prítomnosť pán Andrej Hutta, predseda rady zamestnávateľov pre OVP, PaedDr. Jozef Horák, riaditeľ SOŠ gastronómie a hotelových služieb Bratislava a Eva Žureková, konateľka špedičnej spoločnosti TECTA Logistic s.r.o.

K hlavným súťažným disciplínam sa už pred v predchádzajúcich ročníkoch pridala nová, vzdelávacia disciplína, ,,alternatívna príprava kávy.“ Súťažiaci losujú zo štyroch najviac používaných alternatívnych príprav na Slovensku i vo svete. Rozdielnosť hrúbky mletia, teploty vody i použitie správneho pomeru pomletého kávovníkového zrna a vody boli základnými hodnotiacimi parametrami pri príprave cez Chemex, Aeropress, FrenchPress a V60. Aj siedmy ročník bude alternatívna príprava kávy iba vzdelávacou disciplínou, a to najmä z dôvodu uľahčenia návratu súťažiacich do rozbiehajúceho sa vlaku súťaženia a uvoľnenia celkovej atmosféry jednotlivých kôl.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2022 Nivy centrum Bratislava, ktorí svojimi darmi, no najmä prístupom motivujú študentov pracovať na svojich zručnostiach.

Link na všetky fotografie: https://www.facebook.com/media/set?vanity=KavovyInstitut&set=a.681575303396583

Recent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: