SLOVAK BARISTA CUP junior súťaž

4. februára 2020

FOTOGALÉRIA

Každoročne sa snažíme motivovať študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii na Slovensku k najlepším baristickým výkonom. Okrem hodnotných cien partnerov súťaže majú  možnosť získať neopakovateľný zážitok zo spoznávania ,,Kávového Disneylandu“ priamo v Brazílii. Súťaž podporuje systém duálneho vzdelávania a zvyšovanie kvality odborného personálu v gastronomických prevádzkach. Súťažiaci môžu na základe svojich baristických zručností získať jedinečnú možnosť pracovať už počas štúdia v prestížnych gastronomických zariadeniach. Táto myšlienka vznikla v roku 2015 na základe dlhoročnej spolupráce s Edgardom Bressanim. 

Edgard Bressani  je členom predstavenstva Brazílskej Asociácie výberovej kávy a spolumajiteľom brazílskej spoločnosti Capricornio Coffee, ktorá združuje stovky malých farmárov a pomáha im nielen s vývozom ich výberových kávovníkových zŕn do zahraničia, ale aj s udržateľnosťou produkcie ich farmy. Zároveň je krstným otcom a odborným garantom akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee a čestným členom MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU.

Správnou prípravou kávy si ctíme najmä prácu jej pestovateľov. Prípravu kávy majú vo svojich rukách prevažne baristi. Baristom sa nenarodíte, baristom sa stávate. Preto sa akreditované školiace stredisko Academy of Coffee rozhodlo vniesť im do srdca okrem kávy aj skutočnú emóciu z jej pestovateľského zákulisia. Baristická súťaž pre juniorov SLOVAK BARISTA CUP“ spolu so slovenskými i zahraničnými partnermi umožňuje každoročne najlepším junior baristom vycestovať na kávovníkové plantáže do Brazílie a získať nielen vedomosti, ale najmä nové priateľstvá a iný pohľad na svet kávy.

SLOVAK BARISTA CUP“ nie je len súťažou. V prvom rade je to miesto opätovných stretnutí pre baristov rôznych vekových kategórii, pedagógov, riaditeľov i komisárov, ktorí si vymieňajú nové poznatky a skúsenosti, čím rozširujú kávovú kultúru Slovenska. Spájame všetkých, ktorí chcú byť súčasťou našej kávovej rodiny. Súťažiť neznamená len chcieť byť najlepším, ale byť najlepším pred samým sebou.

Dôvody vzniku súťaže a cestu za jej realizáciou objasnil odborný garant, cofeológ a predseda Slovenskej živnostenskej komory, Oldřich Holiš.

Baristická súťaž ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior bola vytvorená za účelom zlepšenia kávovej kultúry na Slovensku a osvety baristickej scény.  V celom Československu sa tvoria iba malé skupiny ľudí, ktorí sa snažia pozdvihovať úroveň prípravy i pitia kávy, ale výsledky nedosahujú potrebný posun. Od roku 2010 sa venujem súťažiam a  v roku 2013 sme zakúpili školiace materiály nemeckého školiaceho systému Coffee Consulate. Ani to však pre lepšiu osvetu nestačilo, a tak sme vytvorili súťaž ,,, SLOVAK BARISTA CUP“ junior, ktorá je podobná súťaži mladých baristov v Českej republike,  ,,MISTR Kávy“. Musím poďakovať prezidentovi Českej barmanskej asociácií konkrétne Bc. Alešovi Svojanovskému za skvelú spoluprácu a ústretovosť. Vytvoriť baristickú súťaž nie je veľmi jednoduché , nakoľko potrebujete množstvo technického vybavenia, veľa spoľahlivých komisárov a silných partnerov, bez ktorých by bola realizácia súťaže oveľa náročnejšia.  Som veľmi rád , že máme silných partnerov zo Slovenska, ale i  zo zahraničia, medzi ktorých patria aj priamo farmári či veľvyslanci najväčších pestovateľských krajín.“

Pravidelne sa súťaže zúčastňuje približne tridsať stredných odborných škôl a hotelových akadémii zo Slovenska i zahraničia. Jednotlivé kolá prebiehajú v spolupráci so skvelými a profesionálnymi ľuďmi zo vzdelávacích inštitúcii a organizátormi rôznych gastronomických výstav či podujatí, ktorí chcú podporiť zrod najväčších baristických talentov. Ak ani vám nie je ľahostajná správna príprava kávy  neváhajte nás osloviť a stať sa spoluorganizátorom jednej z najvyhľadávanejších súťaži mladých baristov.

Súťažné disciplíny ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior

Baristická súťaž ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior je projektom určeným pre každého, čoho dôkazom je vznik novej kategórie pre študentov prvých ročníkov. Okrem možnosti nadobudnutia skúseností od starších kolegov, majú taktiež šancu získať hlavnú výhru. Títo študenti súťažia samostatne vo svojej kategórii, avšak hlavné súťažné disciplíny zostávajú nezmenené pre mladších i starších súťažiacich.

Nastavenie mlynčeka

Súťažiaci má k dispozícii 250g upražených kávovníkových zŕn a časový limit 10minút, počas ktorého musí pripraviť espresso s časom extrakcie 20 až 30 sekúnd a s objemom 20 až 30 ml. Každý súťažiaci si losuje konkrétny typ kávy našich partnerov, vďaka čomu nie je možné opakovať rovnaké nastavenia mlynčeka  v jednotlivých kolách. Súťažiaci sa musia neustále doslova ,,hrať“ a hľadať správnu polohu mlecích kameňov. Pre splnenie tejto disciplíny je potrebné ovládať základnú prácu s mlynčekom a pochopiť vplyv hrúbky mletia a následne hmotnosti jednej porcie na celkový objem i vzhľad espressa.

Príprava kávových nápojov

Súťažiaci má k dispozícii spolu 20 minút.  Tento čas je rozdelený na hlavnú, súťažnú časť a časť prípravy pracoviska. Hlavná časť pozostáva z časového limitu 10 minút. Študenti pripravujú dve espressá, dve cappuccina a dva voľne miešané nápoje, ktorých základom je káva. Okrem nápojov sa hodnotí dodržiavanie postupov pri ich príprave, hygiena počas práce i na pracoviska či komunikatívnosť.  Ďalších 10 minúť sa rozdeľuje na 5 minút prípravy pracoviska pred začiatkom svojho vystúpenia, a taktiež 5 minút na upratanie pracoviska po skončení svojho pôsobenia v súťaži.

Alternatívna príprava kávy

Je vzdelávacou, avšak v tomto roku nesúťažnou disciplínou, ktorú musia počas daného kola absolvovať všetci súťažiaci. V každom kole je predstavená jedna z najviac používaných alternatívnych príprav kávy  na Slovensku i vo svete. Postupne  sa študentom, ale i ich pedagógom predstavujú prípravy kávy cez Chemex, Aeropress, Walkure, V60, French Press i príprava kávy v džezve,  Okrem odborného výkladu komisára si každý súťažiaci musí konkrétnu prípravu kávy aj vyskúšať a kávu z nej ochutnať. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov sú aj v tejto disciplíne hlavnými bodmi záujmu našich komisárov.

Počas kalendárneho roka sa súťaží v spolu šiestich kolách. Súťažiaci získavajú body podľa umiestnenia v danom kole. Čím viac kôl absolvujú, tým majú väčšiu šancu získať hlavnú výhru. Všetci študenti bojujú o fakultatívny pobyt na kávovníkových plantážach v Brazílii, ktorý im okrem života kávy odhalí aj životy jej pestovateľov či kávovú kultúru danej krajiny. Všetci súťažiaci si z jednotlivých kôl odnášajú okrem zážitkov a nových poznatkov aj množstvo hodnotných cien od štedrých partnerov súťaže. V každom kole sa osobitne hodnotia výkony súťažiacich aj v špeciálnych kategóriách:

„Najlepšia technika“,

„Najlepšia technika mlynčeka“,

„Najlepší voľný nápoj“.

Najnovšie príspevky: