TLAČOVÁ SPRÁVA

23. marca 2020

Vyjadrenie k mimoriadnej situácií na Slovensku – koronavírus COVID-19.

V súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou na Slovensku je v záujme MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU na Slovensku zabezpečiť svetlú budúcnosť všetkým ľudom z gastronomického priemyslu, živnostníkom, podnikateľom, rodinným firmám  a zamestnancom.

Máme zato, že gastronomické prevádzky, kaviarne, bary, pohostinstvá, predajne s kávou,  baristi, pražiarne kávy, školiace centrá a ostatní zamestnanci aj s tohto odvetvia to v uplynulých rokoch nemali s podnikaním na Slovensku jednoduché a táto skutočnosť príchodom pandémie COVID-19 sa nezmení ani v nasledujúcom období. Mimoriadna situácia, ktorej v súčasnosti čelíme momentálne je pre viacerých z nich likvidačná. Tovar podliehajúci záručnej lehote je výraznou priamou stratou, a to najmä z dôvodu okamžitého  z a t v o r e n i a  svojich prevádzok.

Po komunikácii s viacerými živnostníkmi a podnikateľmi prichádzame s požiadavkami, ktoré by bolo vhodné zapracovať do celkového programu na podporu malých a stredných podnikateľov.

Poskytnutie rýchlych pôžičiek, kontokorentných úverov.
Poskytnutie dotácii na účely zmiernenia dopadov mimoriadnej situácie.
Odklad splátok hypoték a úverov, leasingov aj pre zamestnancov.
Pozastavenie sociálnych a zdravotných odvodov.
Odklad platenia DPH.
Odporúčanie obchodným reťazcom zásobovanie výhradne slovenskými výrobkami.
Do budúcna zriadiť z odvodov podnikateľov fond pre mimoriadnej situácie.
Obmedziť kontrolnú a sankčnú činnosť.
Odložiť hlásenia rôznym štatistickým úradom.

Je potrebné, aby sa jednotlivé opatrenia zaviedli rýchlo, nakoľko malé a stredné podniky nemali možnosť vytvorenia dlhodobej finančnej rezervy na pokrytie platov zamestnancov a iných výdavkov. Odloženie platenia daní je v pre viacerých z nich irelevantné, pretože ak sa v najbližšej dobe neprijmú rýchle a efektívne opatrenia ich prevádzky zaniknú.

Aj týmito opatreniami pomôžete zachrániť viacero prevádzok, ich zamestnancov a samozrejme viaceré rodiny. Ak štát dnes nepomôže živnostníkom a podnikateľom, bude nútení riešiť množstvo ekonomických výpadkov, ale i kritickú situáciu na úradoch práce. V mene všetkých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti gastronómie na Slovensku vám ĎAKUJEM.

V Seredi dna 21.03.2020

Oldřich Holiš,
Prezident Medzinárodného kávového inštitútu.

Najnovšie príspevky: