POMOC PRE ŽIVNOSTNÍKOV

24. apríla 2020

Pomoc pre živnostníkov je ako tango. Jeden krok opatrení vpred a dva kroky byrokracie vzad.

Komentár predsedu Slovenskej živnostenskej komory k aktuálnej situácii.

Pandémia na Slovensku zasiahla širokú verejnosť, bol to šok. Problémy sa začali od okamihu, keď prišli prvé opatrenia. Nikto nebol dopredu pripravený. Prijaté opatrenia, ktoré zo dňa na deň zatvorili prevádzky, a tým doslova vypli tržby, okamžite zasiahli živnostníkov, rodinné firmy, malé podniky v oblasti gastronómie, potravinárstva, poľnohospodárstva, umenia, kultúry, zasiahli freelancerov, vzdelávacie inštitúcie, rôzne služby, stavebníctvo, strojárstvo a iné odvetvia.

Najviac utrpel komplexný gastronomický sektor. Keď vám zo dňa na deň zatvoria prevádzku, nestačíte sa na nič pripraviť – máte veľké zásoby, tovar s obmedzenou trvanlivosťou, nemáte finančnú rezervu a do toho prídu splatnosti faktúr, nájmy, splátky úverov, odvody, mzdy, DPH a iné výdaje. Na všetky prevádzky sú napojené veľkoobchody a výrobcovia. Je to nekonečný reťazec. Vôbec nejde len o dve percentá HDP, ako sa zľahčene deklaruje. Pomoc živnostníkom je zatiaľ iba o slovách a návrhoch. Živnostníci a zamestnávatelia nepociťujú reálnu pomoc hlavne vinou byrokratických postupov. V potravinách sa nedá platiť slovami.

Ak nechceme bezhlavo otvárať ekonomiku, pomoc by mala byť adresná, rýchla a bez byrokracie. A mala by sa týkať hlavne tých, ktorí museli okamžite zatvoriť prevádzky. Živnostníci a malé podniky, ktorým čiastočne klesá obrat, vedia vykryť aspoň chod firmy. Veľmi čakajú na reálnu pomoc a pomoc bánk, aby mohli sanovať dodávateľské faktúry, nájmy, odvody DPH a iné výdaje, ktoré nepočkajú.

Každý zamestnávateľ má náklady aj na zamestnancov a z predošlých rokov vieme, aké je zložité nájsť si kvalifikovaných ľudí, preto prepúšťanie nie je riešenie. Zároveň vyrábať stratu tiež nie je z dlhodobého hľadiska únosné. Nadpis nebol náhodný, ale oprel som sa o slová premiéra Igora Matoviča. Na isté otázky vždy odpovedá, že keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Slovenská živnostenská komora je členom AZZZ, vždy sa vyjadruje k danej problematike komplexne a vecne. Chápeme, že nová vláda nemala čas sa poriadne oboznámiť so stavom rezortov, všetko tvorí za pochodu. Nová vláda pandémiu zvláda bravúrne. Živnostníci im držia palce, ale zároveň ich žiadajú o rýchlu, komplexnú a adresnú pomoc.

OLDŘICH HOLIŠ
Predseda
Slovenská živnostenská komora

Najnovšie príspevky: