ČO BUDEME ROBIŤ?

3. apríla 2020

Rozbehli sme sa, zastavili sme a čo bude ďalej?

MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT spolu so svojimi odbornými garantmi a partnermi majú za sebou niekoľko úspešných vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. V súčasnosti však podobne ako aj viacero gastronomických podnikov aj naše aktivity museli ísť do úzadia za účelom ochrany zdravia našich zamestnancov a všetkých účastníkov kurzov, workshopov či iných udalostí.  Všetky naplánované aktivity od začiatku marca boli zrušené, avšak ako to bude ďalej?

„SLOVAK BARISTA CUP“ junior

Súboj študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii zo Slovenska  o Brazíliu v roku 2021 sa rozbehol prvým kolom v januári tohto roka pri príležitosti výstavy Danubius Gastro Incheba Bratislava v ,,Kávovom mestečku“. Počas týchto jarných mesiacov by mali súťažiaci absolvovať ešte dve kolá a následne po letných prázdninách tri kolá, aby celkový súčet kôl v danom roku bol rovný s ostatnými rokmi. Avšak z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, pandémie koronavírusu COVID – 19 sme nútení obe kolá a to:

7. 4. 2020 v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera v Piešťanoch

7. 5. 2020 v spolupráci so Súkromnou Spojenou školou EDUCO, org. zložka HA v Námestove

Z R U Š I Ť.

Oba termíny boli zrušené z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastnených ako aj z dôvodu odľahčenia finančného zaťaženia jednotlivých škôl, a taktiež povinností pedagógov spojených s prípravou svojich študentov.

Náhradné termíny daných kôl sa pokúsime zabezpečiť ihneď ako to bude možné. Ak by sa situácia na Slovensku upokojila pripúšťame do úvahy aj záverečný mesiac tohto školského roka – jún či letné mesiace počas prázdnin pri príležitosti organizácie ,,BARISTA CAMP“, určeného pre všetkých baristov i študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii na Slovensku.  Samotná realizácia ako aj konkrétne termíny budú zverejnené na našich stránkach, sociálnych sieťach, a následne budú zaslané do emailov všetkých vzdelávacích inštitúcii. 

Veríme, že po letných prázdninách bude situácia pokojnejšia a naplánované kolá ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2020 budú pokračovať v dohodnutých termínoch. Presné termíny a miesta jednotlivých kôl  budú taktiež zverejnené na našich stránkach a sociálnych sieťach, a samozrejme ich rozpošleme do všetkých emailových schránok vzdelávacích inštitúcii najneskôr do konca júna 2020.

Odletia tohtoroční ocenení do Brazílie?

Každý rok si svoje barisitcké sny plnia celkoví víťazi kategórie starších aj mladších študentov fakultatívnym zájazdom do Brazílie. Spolu s víťazmi letia spoznávať brazílsku kultúru aj vylosovaný výhercovia spomedzi profesionálnych baristov, pražiarov a pedagógov.  V tomto roku by tohtoročný ocenení mali vycestovať na prelome mája a júna. Avšak taktiež z dôvodu mimoriadnej situácie nielen na Slovensku, ale i vo svete – pandémie koronavírusu COVID – 19 sme nútení tohtoročný zájazd do Brazílie  

O D L O Ž I Ť.

Toto rozhodnutie sme prijali aj na základe rozhovoru s hlavným garantom pobytu, EDGARDOM BRESSANIM, zakladateľom Capricornio Coffee z Brazílie. Jeho vyjadrenie si môžete vypočuť priamo z videa, ktoré natočil špeciálne k tejto situácii alebo prečítať list, ktorý sme obdržali.

Všetkým účastníkom tohtoročnej cesty do Brazílie boli navrhnuté rôzne varianty kompenzácie výhry, ako aj odloženie ich cesty v budúcom roku 2021.  Víťazi spomedzi študentov ako i vylosovaný pedagóg si vybrali práve túto z možností a poletia do Brazílie v roku 2021. Pražiar zvolil možnosť finančnej kompenzácie, a tak jeho tohtoročný zájazd bol nahradený finančnou odmenou.

Pokračujeme vo vzdelávaní

Aktivity Medzinárodného Kávového Inštitútu ako aj aktivity školiacich stredísk sú v tejto situácii zamerané najmä na pomoc malým a stredným podnikateľom, a samozrejme na vzdelávanie študentov stredných odborných škôl a hotelových akadémii ako aj všetkých ľudí, ktorí v tejto neľahkej situácii zostali doma a majú záujem dozvedieť sa zaujímavé informácie o rôznych prípravách kávy a taktiež jej zákulisí.

Na pomoc malým a stredným podnikateľom bola vytvorená tlačová správa, kde sme na základe komunikácie s väčšinou z nich spísali požiadavky na kompetentné úrady ako zmierniť straty a negatívne vplyvy na ich podniky. Tlačovú správu nájdete pod článkom.

Ako sme už spomenuli všetky vzdelávacie inštitúcie sú až do odvolania zatvorené a školiace strediská nie sú výnimkou. Aj vďaka modernej dobe prebieha vyučovanie vo virtuálnom svete a my sa doň radi pridáme. Okrem bežných odborných článkov, zaujímavých príspevkov a rozhovorov sme sa rozhodli preniesť vám školenia a workshopy o káve a jej zákulisí prostredníctvom videí.

Videá budú zamerané na rôzne témy o histórii kávy, jej pestovaní, tradičných i netradičných zberoch,  spracovaniach, pražení a samozrejme jej rôzne prípravy v gastronomických prevádzkach a domácnostiach. Všetky témy, ktoré v súčasnej dobe spracovávame sa snažíme prispôsobiť podľa učebných osnov stredných odborných škôl a hotelových akadémii na Slovenku so zameraním na kávu.

Hoci praktickým zručnostiam sa nič nevyrovná, veríme, že týmito vzdelávacími videami zjednodušíme prácu pedagógom a zároveň študentom zatraktívnime tému ,,káva“. Okrem klasických tém sa v našich videách môžete tešiť na ukážku a postupy alternatívnych príprav kávy (Chemex, FrenchPress, Mokka, Džezva, Aeropress, Vacuumpot …), ukážku správnej degustácie kávy, ako aj rozoznávanie kvalitnej kávy priamo vo vašom obale alebo na stole gastronomickej prevádzky.

Radi by sme sa zamerali dodržiavanie baristického slovníka a na potrebu kvalitných baristov v prevádzkach napriek ťažkej situácii, ktorá v súčasnosti postihuje viacero gastronomických prevádzok, a ktorá bude mať nich dlhodobý negatívny dopad. Celková kvalita personálu im môže  pomôcť k navráteniu života do danej kaviarne.

Slovensko nie je jedinou krajinou, kde pandémia koronavírusu COVID – 19 udrela. Preto sme oslovili našich zahraničných partnerov s otázkou na aktuálnu situáciu v ich krajine a taktiež podnikaní.  Všetky výpovede ako aj naše videá, ďalšie kroky, virtuálne aktivity nájdete na:

FB Medzinárodný kávový inštitút


FB Academy of Coffee


Hoci ekonomická situácia viacerých z nás nie je a v najbližšej dobe ani nebude na najlepšej úrovni, vážme si, že sme zdraví a môžeme pozorovať aktuálnu situáciu z pohodlia domova, so svojimi najbližšími.

Dávajte na seba i svojich blízkych pozor. Zdravie je nenahraditeľné a nezaplatiteľné!


Najnovšie príspevky: