Zápisnica zo stretnutia komisárov SLOVAK BARISTA CUP junior

21. marca 2023

V Seredi dňa 21.03.2023

Prezident Medzinárodného Kávového Inštitútu, Oldřich Holiš, zvolal dňa 06.03.2023 stretnutie všetkých komisárov súťaže mladých baristov SLOVAK BARISTA CUP junior.  Oslovených bolo spolu 16 komisárov zo Slovenskej i Českej republiky. 

Stretnutie komisárov sa uskutočnilo 16.03.2023 v čase od 10.00hod do 12.00hod v priestoroch Medzinárodného Kávového Inštitútu, Trnavská cesta 813 v Seredi za prítomnosti členov predstavenstvá Medzinárodného Kávového Inštitútu a 11 komisárov, z čoho 3 komisári z Českej republiky boli na stretnutí online formou  prostredníctvom video hovoru.  

Cieľom stretnutia bolo zjednotenie hodnotenia jednotlivých súťažných disciplín, nastavenie štandardov hodnotenia a výkonov súťažiacich pre rok 2023 ako aj nominácia komisárov pre prvé kolo nového ročníka súťaže, ktoré sa uskutoční 4.4.2023 v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľ. Wintera v Piešťanoch. 

Harmonogram stretnutia:

1. Privítanie komisárov prezidentom Medzinárodného Kávového Inštitútu Oldřichom Holišom

2. Predstavenie cieľu stretnutia 

(zjednotenie hodnotenia jednotlivých súťažných disciplín, nastavenie štandardov hodnotenia a výkonov súťažiacich pre rok 2023)

3. Podrobné predstavenie hodnotiacich hárkov súťažných disciplín a návrhy na zlepšenie prípadne zmeny

4. Prehodnotenie štýlu hodnotenia v jednotlivých kategóriách

(benevolentné bodovanie vs. prísne bodovanie, kde treba pritvrdiť a kde naopak treba ubrať)

5. Poukázanie na potrebu zladenia sa v hodnotení komisie pred každým kolo individuálne 

(ako by mali kávové nápoje vyzerať, čo sa hodnotí ako sa hodnotí)

6. Prehodnotenie sporných bodov v propozíciách

7. Priestor na zlepšenie

Výsledok stretnutia

Výsledkom stretnutia bolo zjednotenie bodového hodnotenia jednotlivých disciplín ako aj  prehodnotenie jednotlivých časti hodnotiacich hárkov s jasne definovaným prideľovaním a uberaním bodov pre konkrétny úkon súťažiaceho. Jednou z tém bolo aj prehodnotenie neustále sa opakujúcich chýb súťažiacich i konkrétnych propozícii pre každé kolo samostatne so sporne definovanými pravidlami, kde nastala jasná zhoda pri dodržiavaní pravidiel aj naďalej v súčasnom znení. 

Počas stretnutia sa nastavili jasné pravidla hodnotenia a spôsoby zjednotenia komisárov pred každým kolo samostatne priamo napríklad aj cez ukážku pripravovaných kávových nápojov samotnými komisármi s poukázaním na správnosť či nesprávnosť konkrétneho nápoja.  

Návrhy na zlepšenie

Po predstavení hlavných pravidiel a zjednotenia hodnotiaceho systému prišli od komisárov i členov predstavenstva návrhy na zlepšenie samotnej súťaže jej priebehu i komfortu súťažiacich. Okrem už spomenutého systému pravidelného stretnutia komisárov pred každým kolo súťaže a zjednotenia ich bodovania sa záver stretnutia niesol v duchu zabezpečenia komfortu pre súťažiacich v podobe 1 minúty času navyše na predstavenie či rozšírenie rozmedzia použitia hmotnosti kávy na jednu porciu pri súťažnej disciplíne „nastavenie mlynčeka“. 

Komisári sa však zhodli aj v jednote hodnotenia pri vhodnosti oblečenia, úprave samotného súťažiaceho či jeho komunikatívnosti, prezentácii a celkového dojmu načo v posledných ročníkoch neprihliadalo v takej miere ako je potrebné. 

Záver

Po prvom stretnutí komisárov boli spísané všetky návrhy a pripomienky, ktoré sú v súčasnosti vo fáze doplnenia u všetkých komisárov osobitne. Po aktualizovaní nových spôsobov hodnotenia či bodovania budú pripomienky zapracované do pravidiel súťaže SLOVA BARISTA CUP junior ako aj do propozícii konkrétneho kola. O zmenách budú vzdelávacie inštitúcie informované aj prostredníctvom emailu.

Recent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: