„SLOVAK BARISTA CUP“ junior po nechcenej prestávke odštartoval svoj siedmy ročník

Súťažiaca "SLOVAK BARISTA CUP"
17. mája 2022

A JE TO TU! Chvíľa, na ktorú sme všetci čakali „SLOVAK BARISTA CUP“ junior po nechcenej prestávke odštartoval svoj siedmy ročník

Svetlú budúcnosť gastronómie postupne prestávajú vidieť aj študenti, čoho dôkazom je neustále klesajúci záujem o gastronomické odbory po celom Slovensku. Vďaka skvelým pedagógom však aj z mála študentov dokážeme vychovať profesionálny personál na odbornej úrovni, ktorý je pripravený  hrdo reprezentovať vo svojom obore nielen seba a školu, ale i štát.

Po viac ako roku sa podarilo vytvoriť priestor aj pre mladé baristické talenty, ktoré odprezentovali svoje zručnosti počas súťaže študentov Stredných odborných škôl a Hotelových akadémii zo Slovenska, „ SLOVAK BARISTA CUP“ junior. Prvé kolo siedmeho ročníka odštartovalo v Kávovom mestečku počas výstavy Danubius Gastro Incheba Expo Bratislava.

29. apríl sa stal dňom opätovných stretnutí študentov, pedagógov i komisárov, ktorí takmer dva roky zostali v dôsledku pandémie odrezaní od sociálneho i pracovného života. Svoje sily si prišlo zmerať 24 študentov z 12 škôl. Hoci nový ročník začal s oneskorením a po dlhšej prestávke, študenti si priniesli viac ako len natrénované zručnosti. Ich úprimný záujem, chuť pracovať či túžba vydať zo seba maximum bolo a je dôkazom, že kávová kultúra na Slovensku stavia na zdravých základoch.

Súťažiace školy v tomto kole.
Súťažiace školy v tomto kole.

Budúcnosť gastronómie i cestovného ruchu je najmä v mladých ľuďoch a študentoch, ktorí prevezmú štafetu odovzdávania získaných vedomostí i zručností. Ich najdôležitejšou úlohou však bude najmä správna motivácia ďalších generácií. O tú správnu motiváciu súčasnej mladej generácie baristov sa postarali tí najkompetentnejší, čestní hostia súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2022.

Vzácni hostia, ktorí prišli podporiť mladé talenty

Mgr. Branislav Grӧhling - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mgr. Juraj Droba MA, MBA - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Branislav Grӧhling -Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mgr. Juraj Droba MA, MBA – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Ing. Ján Dutko  - Riaditeľ, odbor živnostenského podnikania, sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ing. Ján Dutko – Riaditeľ, odbor živnostenského podnikania, sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ing. Branislav Hadár - Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ing. Branislav Hadár – Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ing. Marek Dandár - Predseda krajskej zložky Bratislava, Slovenská živnostenská komora a Ing. Róbert Schmidt - Podpredseda krajskej zložky Trnava, Slovenská živnostenská komora
Na fotke: Ing. Róbert Schmidt a Ing. Marek Dandár

Ing. Marek Dandár – Predseda krajskej zložky Bratislava, Slovenská živnostenská komora

Ing. Róbert Schmidt – Podpredseda krajskej zložky Trnava, Slovenská živnostenská komora

Podpory štátnych inštitúcií

Aj siedmy ročník súťaže má plne v rukách Medzinárodný Kávový Inštitút za podpory Štátneho Inštitútu odborného vzdelávania a Slovenskej živnostenskej komory, ktorá prevzala záštitu nad organizáciu jednotlivých kôl na celoštátnej úrovni, vďaka čomu „SLOVAK BARISTA CUP“ junior získal oveľa širší rozmer, ktorý pomôže najmä študentom, ale i samotným vzdelávacím inštitúciám. Odborným garantom súťaže naďalej zostáva akreditované školiace stredisko Academy of Coffee.

Komisia „SLOVAK BARISTA CUP“

Do komisie zasadli uznávaní odborníci zo slovenskej i českej kávovej scény, certifikovaní lektori Českej barmanskej asociácie a Medzinárodného Kávového Inštitútu, degustátori viacerých medzinárodných súťaží, ľudia s bohatými skúsenosťami s vedením úspešných podnikov v oblasti gastronómie Lucia Partlová , Petr Čapek , Adéla Mondeková , Tomáš Zahradil , Roman Pospíchal , Adam Troubil , Goran Jozic, Oldřich Holiš ml., Jaroslav Grexa  a Miroslav Vrábel.

Komisári baristickej súťaže "SLOVAK BARISTA CUP" junior
Komisári baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior

Na plynulosť a správnosť celej súťaže dohliadali zakladatelia a členovia predstavenstva Medzinárodného Kávového Inštitútu , Oldřich Holiš , Martina Holišová, Veronika Holišová,  Nikoleta Šalmíková a Andrea Lopatka.

Ako prebieha baristická súťaž „SLOVAK BARISTA CUP“

Hlavný program prebiehal na pomyselnom pódiu, kde sa všetci súťažiaci predviedli v príprave dva krát espresso, dva krát cappuccino a dva krát voľný nápoj, ktorého povinnou ingredienciou je  káva. Všetky nápoje je potrebné pripraviť v časovom limite desať minút a za prísnych technických a hygienických postupov. Precízna a rýchla práca baristu za kávovarom, jeho komunikatívnosť a zdravé sebavedomie i  kreativita servisu a symbióza chutí všetkých ingrediencii voľného nápoja je základom pre získanie špeciálnych cien ako ,,najlepšia technika“ a ,,najlepší voľný nápoj“.

Najlepšiu techniku predviedla Sára Ferancová, Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch a najlepší nápoj skombinoval  Samuel Jablonský zo Súkromnej Spojenej školy EDUCO v Námestove.

Sára Ferancová - najlepšia technika v súťaži "SLOVAK BARISTA CUP"
Sára Ferancová – najlepšia technika
Samuel Jablonský - najlepší voľný nápoj v súťaži "SLOVAK BARISTA CUP"
Samuel Jablonský – najlepší voľný nápoj

Jednou z hlavných súťažných disciplín, na ktorú je kladený obzvlášť dôraz je disciplína ,,nastavenie mlynčeka“. Počas časového limitu desať minút a dvesto päťdesiat gramov kávovníkových zŕn musí súťažiaci pripraviť dokonalé espresso podľa predpísaných parametrov. Správna hrúbka mletia, dodržanie objemu a času extrakcie či celková hygiena sú základnými hodnotiacimi bodmi pre špeciálnu cenu „najlepšia technika mlynčeka“, ktorú získala Iveta Dudová Bašistová z Hotelovej akadémie Spišská Nová Ves.

K hlavným súťažným disciplínam sa už pred v predchádzajúcich ročníkoch pridala nová, vzdelávacia disciplína, ,,alternatívna príprava kávy.“ Súťažiaci losujú zo štyroch najviac používaných alternatívnych príprav na Slovensku i vo svete. Rozdielnosť hrúbky mletia, teploty vody i použitie správneho pomeru pomletého kávovníkového zrna a vody boli základnými hodnotiacimi parametrami pri príprave cez Chemex, Aeropress, FrenchPress a V60. Aj siedmy ročník bude alternatívna príprava kávy iba vzdelávacou disciplínou, a to najmä z dôvodu uľahčenia návratu súťažiacich do rozbiehajúceho sa vlaku súťaženia a uvoľnenia celkovej atmosféry jednotlivých kôl.

A KTO TEDA OVLÁDOL  ÚVODNÉ KOLO 7. ROČNÍKA SÚŤAŽE ,,SLOVAK BARISTA CUP“ JUNIOR 2022?

Kategória starších študentov:

1. miesto: Tereza Zimová, SOŠ obchodu a služieb Trenčín           

1. miesto: Tereza Zimová, SOŠ obchodu a služieb Trenčín v súťaži "SLOVAK BARISTA CUP" junior

2. miesto: Viktória Ondrišková, SOŠ obchodu a služieb Trenčín

2. miesto: Viktória Ondrišková, SOŠ obchodu a služieb Trenčín v súťaži "SLOVAK BARISTA CUP" junior

3. miesto: Natália Élešová, SOŠ gastronómie a služieb Šurany

3. miesto: Natália Élešová, SOŠ gastronómie a služieb Šurany v súťaži "SLOVAK BARISTA CUP" junior

Kategória mladších študentov (študentov 1. ročníkov)

1. miesto: Vanesa Tomaníková, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany              

1. miesto: Vanesa Tomaníková, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany   v súťaži "SLOVAK BARISTA CUP" junior

Obrovskou motiváciou zúčastňovať súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior nie je len získavanie bodov za hlavnou výhrou, ktorou je aj naďalej fakultatívny pobyt na kávovníkových plantážach v Brazílii, no najmä opätovné stretnutie sa s priateľmi  a získavanie nových skúseností a zručností od starších študentov, ale i pedagógov a samotných komisárov. Sme veľmi radi, že vďaka štedrým partnerom, ktorých neustále pribúda máme možnosť pokračovať v oceňovaní a šírení kávovej osvety aj naďalej.

Súťažiaci "SLOVAK BARISTA CUP" junior

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, partnerom a priateľom baristickej súťaže.

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2022 Danubius Gastro Incheba, ktorí svojimi darmi, no najmä prístupom motivujú študentov pracovať na svojich zručnostiach.

Recent comments

*
*
*

Najnovšie príspevky: